English version
 

 

O projektu Autoři Objekty Prostory Malostranské besedy Fotogakerie Napsali o nás Pro média Pro školy
Vstupné Otevírací doba Kontakt
 
PRO ŠKOLY

Navštivte plně interaktivní výstavu Vikýře PLAY – přijďte se podívat na Malostranské náměstí a okolí chrámu svatého Mikuláše očima holubů. V magickém prostoru půdy probádejte všechna zákoutí a hnízda, která pro vás připravil Petr Nikl a další výtvarníci. Rozvíjejte tvořivost, hravost a fantazii svou a svých žáků a studentů díky mnoha zvukovým, optickým a kinetickým nástrojům. Výstava je plně interaktivní, všech objektů se můžete dotýkat, zkoušet, bádat, kreslit i ozvučovat. Výstava je vhodná pro děti od tří let. Výstava není závislá na jazyku (tzn. je vhodná i pro návštěvu školních skupin s jiným vyučovacím jazykem než čeština).

V Nahrávacím studiu snílků si může až desetičlenná skupinka nahrát vlastní skladbu, kterou je možné si odnést na CD, DVD nebo na flash disku pro další využití. Součástí expozice je také oblíbené Sensorium, které hravou a srozumitelnou formou rozvíjí dvanáct smyslů člověka podle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera.

Výstava je pokračováním mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, který umělecky koncipuje Petr Nikl ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Výstava tak navazuje na úspěchy a oblibu nejen u školních skupin výstav Brána do světa tvořivé lidskéfantazie, Labyrint světla, Leporelohra, a PLAY inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

V expozici Vikýře PLAY je možné tvůrčím způsobem doplnit běžnou výuku hudební
a výtvarné výchovy, ale i fyziky (optika, akustika) nebo historie. Pro rozšíření výuky nabízíme kreativní sady pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) s pomůckami i úkoly doplňujícími expozici k zapůjčení ZDARMA!

Organizovány budou i prohlídky s komentářem pro pedagogy zdarma. Jejich účelem je podrobné seznámení pedagogů s jednotlivými objekty i doprovodnými pomůckami.

Aktuální nabídka prohlídek pro pedagogy:
10. října od 16 hodin. Vstupné zdarma.
Prosíme o potvrzení účasti na email [email protected]. Děkujeme. Kapacita prohlídky je omezena.

Rezervace:
Z důvodu omezené kapacity výstavních prostor prosíme o rezervaci konkrétního data a času návštěvy školních skupin zde. Děkujeme. Při plné kapacitě výstavních prostor nebude školní skupina bez předchozí rezervace vpuštěna do výstavy. Děkujeme za pochopení.

Prosíme dodržujte Vámi zvolený čas rezervace, umožníte tím plynulý přístup návštěvníků k pokladně, šatně atd. V případě, že se nebudete moci dostavit, prosíme
o neprodlené zrušení rezervace na [email protected]. Děkujeme.

Kufříky s pomůckami:
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
Předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika

Kufřík doplňující expozici Vikýře PLAY obsahuje plánek výstavy, návod na skupinovou hru a několik úkolů, výtvarné potřeby a další pomůcky (kukátka, lupy, barevný vzorník atd.). Dostupné jsou tyto varianty:

 • MŠ (věková kategorie 3 – 6 let)
 • ZŠ zaměřené na výtvarnou a hudební výchovu (1. – 2. Třída)
 • ZŠ zaměřené na výtvarnou a hudební výchovu (3. – 5. třída)
 • ZŠ zaměřené na výtvarnou výchovu (6. – 9. třída)
 • ZŠ zaměřené na hudební výchovu (6.  – 9. třída)
 • ZŠ zaměřené na fyziku (6. – 9. třída)

Kufříky jsou školním skupinám k dispozici zdarma. Svůj zájem o zapůjčení kufříku, prosíme, uveďte při rezervaci termínu návštěvy. Děkujeme.

Pro vaši přípravu mohou posloužit texty z kufříků ke stažení zde:

Výtvarné potřeby na výstavu Vikýře PLAY laskavě věnovala firma KORES Praha, výrobce školních a kancelářských potřeb.
Kores

NOVÉ Doprovodné programy: (stáhněte si leták v PDF)

Interaktivní komentované prohlídky
Cílová skupina 2. stupeň ZŠ, SŠ
Doba trvání 60 minut
Zábavně se seznámíte s expozicí, dozvíte se něco víc o jednotlivých objektech. Za pomoci lektora a pracovních listů proniknete hlouběji pod povrch výstavy.
Cena 400 Kč / skupina (ke vstupnému na výstavu)

Animační programy s workshopem
Cílová skupina 1. stupeň ZŠ
Doba trvání 60 minut
Maximální kapacita 25 žáků
Navazují na RVP hudební a výtvarná výchova (podrobnosti na poslední straně)
Probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.45 hod. (po dohodě i v jiném termínu)
Cena 800 Kč / skupina (ke vstupnému na výstavu),

Vosí song / hudební program
Co vám připomínají zvuky roztodivných hudebních nástrojů? Rozezvučte celou půdu
a nahrajte si vlastní skladbu v nahrávacím studiu. Vše pod taktovkou hudbomilné vosy, která ve Vikýřích vede svou hudební školu.
Cíle programu

 • seznámení s netradičními hudebními nástroji
 • vlastní interpretace jejich zvuků
 • jednoduchá hudební improvizace
 • komunikace pomocí hudebních nástrojů
 • vytvoření vlastního hudebního díla


Umělec tu není pánem / výtvarný program
Když umění není nehybné dílo, když na něj můžeš, ba dokonce musíš sahat, když ho změníš, a vznikne z něj něco jiného. Přijď si to vyzkoušet na vlastní kůži. Vytvoříš se spolužáky společné dílo, které dokáže proměnit dokonce i jen vítr.
Cíle programu

 • seznámení s pojmem interaktivní umění
 • vyzkoušení interaktivních objektů
 • interpretace smyslu poznaných děl
 • vytvoření společného interaktivního díla

Termín poptávejte a rezervaci na doprovodné programy provádějte výhradně mailem na [email protected], vždy minimálně týden dopředu.


Otevírací doba:
Po předchozí domluvě (rezervaci návštěvy školní skupiny v rezervačním systému) je možné využít speciální možnost jen pro školy – ve všední dny mimo pondělí otevírací doba již od 9 hodin. Výstava je otevřena do 18 hodin.

Vstupné:
60 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma (max. 1 osoba na 10 dětí)
Školní skupiny tvoří minimálně 10 dětí.


Upozornění:
Dovolujeme si vás upozornit, že  za žáky nese odpovědnost pedagogický doprovod.
Děti do 15 let nesmí být ponechány bez dozoru.
V expozici není dovoleno pít ani jíst.
V případě vážných kázeňských problémů a neuposlechnutí pokynů kustodů může dojít k okamžitému vyloučení žáka z expozice bez nároku na vrácení vstupného.
Batohy a tašky je nutno odložit v šatně.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt:
Případné dotazy pište na [email protected]